ลงทะเบียนใหม่

Register

ลงทะเบียนใหม่

กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบข้อมูล

  กรุณาแนบเอกสารประกอบการสมัคร
  เช่น ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20

  หากเป็นมี อีเมล์ และ รหัสผ่าน แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ ที่นี่

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
  The official website of Tourism Authority of Thailand
  02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
  2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
  Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.