ติดต่อเรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400

ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โทรศัพท์ : (66) 2 250 5500 ต่อ 2935-2938

อีเมล : [email protected]

Line official : @cf-hotels

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.