[ เปิดรับสมัคร ] SDG Action Manager Workshop รุ่นที่ 5

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
 • 340 /
 • 18 กรกฎาคม 2565

กลับมาอีกครั้ง !! หลักสูตร Hybrid "SDG Action Manager Workshop"

มาร่วมกันเป็นหนึ่งในองค์กรผู้บุกเบิกการขับเคลื่อนมาตรฐานและแนวทางการประเมิน SDGs สู่การพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมGlobal Compact Network Thailand และ BCORP Thailand เปิดอบรมหลักสูตร SDG Action Manager Workshop รุ่นที่ 5

 • ก้าวทันกระแส เทรนด์โลก SDG Mega Trend 2022
 • Focus เป้าหมาย SDGs ขององค์กร เพื่อ Take Action Now
 • แนวทางการสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร

กำหนดการหลักสูตร

Workshop Day วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม Global Compact Network Thailand ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center 
เเละจะมีการติดตามผลการดำเนินงาน 3 ครั้งผ่านทาง Zoom เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เวลา 15.00 - 16.00 น.
 • [15.08.2022] Case sharing Session 1
 • [22.08.2022] Case sharing Session 2
 • [29.08.2022] Case sharing Session 3


องค์กรจะสามารถใช้ SDG Action Manager ได้อย่างไรบ้าง?

1. Find your starting point : สามารถกำหนดทิศทางในการเริ่มต้นการดำเนินการตามกรอบ SDGs ได้


2. Understand and share your impact
: สามารถทำความเข้าใจช่วยให้เห็นแนวทางของตัวชี้วัด SDGs ที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน


3. Set goals and track improvement
: สามารถช่วยในการตั้งเป้าหมาย และติดตามผลเพื่อนำไปปรับเเก้การดำเนินงานขององค์กรได้


4. Collaborate across your company
: สามารถเพิ่มผู้เข้าใช้งานได้หลายคนเพื่อให้มีส่วนในการร่วมประเมิน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


5. Learn at every step
: สามารถช่วยเรียนรู้ในทุกการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรามีตัวอย่างจาก Best Practice มาให้ได้ศึกษาและมี Benchmark ในการช่วยเปรียบเทียบ


6. Trailblaze together
: ผู้บุกเบิกการขับเคลื่อนมาตรฐานและแนวทางการประเมิน SDGs สู่การพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม


ราคาค่าสมัครปกติ Virtual 9,999 บาท /ท่าน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่  https://forms.gle/EwiWwyRRa371hvkj6 
 • เปิดรับสมัครรุ่น 5 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 • สิทธิพิเศษเฉพาะ Member GCNT รับส่วนลดทันที 20%จากราคาปกติ
 • หลักสูตร SDG Action Manager Workshop รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น !!
 • กิจกรรม workshop จำเป็นต้องมี Laptop หรือ Tablet กรุณาเตรียมเข้าร่วมในวันที่อบรมด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณปัทมพร คล้ายแจ้ง : 089–6801233 , 090-6693961
Email : [email protected] 

#sustainable #sustainability #SDGs #GOALS

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.