ททท. ร่วมมือกับ 3E จัดการวิพากษ์ดัชนีชี้วัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมและที่พัก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 210 /
  • 2 พฤษภาคม 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ททท. ร่วมมือกับ หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3E) จัดการวิพากษ์ดัชนีชี้วัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมและที่พัก เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พัก สู่เป้าหมายการเป็นธุรกิจที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero) ทั้งนี้มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ เข้าร่วมผ่านทางระบบ Zoom Meeting

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
The official website of Tourism Authority of Thailand
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University