ดัชนีเชื่อมั่นที่พักแรมเดือน ส.ค. คึกคัก! หลังเปิดประเทศ-ขยายสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 204 /
  • 15 กันยายน 2565

ดัชนีเชื่อมั่นที่พักแรมเดือนสิงหาคมดีขึ้น เหตุนักท่องเที่ยวทยอยเพิ่มขึ้น หลังจากมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และการขยายสิทธิโครงการเราเที่ยว

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 48% เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ทยอยเพิ่มขึ้น หลังจากมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และการขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พร้อมคาดการณ์ว่าอัตราการเข้าพักเดือนกันยายน 2565 โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 40%


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงแรม มีการจ้างงานเฉลี่ย 75% ของช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ขณะที่การจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับอัตราการเข้าพัก และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ทยอยปรับดีขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นการจ้างพนักงานใหม่เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วง High season ปลายปี

โดยผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ 60% ยังคงกังวลสูงต่อกำลังซื้อที่อาจจะลดลงจากเงินเฟ้อ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะมาน้อยกว่าคาด ขณะที่ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังค่อนข้างต่ำ


ด้านรายได้ของโรงแรมบางส่วนเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ในภาพรวมพบว่ายังอยู่ในระดับต่ำ โดยโรงแรมที่รายได้กลับมาเกิน 50% มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากกลุ่มโรงแรมมากกว่า 4 ดาวเป็นหลัก ขณะที่จำนวนคืนที่เข้าพักในโรงแรมของนักท่องเที่ยว พบว่า ลูกค้าชาวไทย พักเฉลี่ย 1.7 คืนต่อโรงแรม ส่วนลูกค้าต่างชาติ พักเฉลี่ย 3.3 คืนต่อโรงแรม โดยลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเอเชีย และตะวันออกกลาง

สำหรับมาตรการที่ผู้ประกอบการโรงแรมต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ มีดังนี้

  1. มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การพักชำระหนี้ การขยายวงเงินสินเชื้อฟื้นฟู
  2. มาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุน เช่น ลดค่าไฟฟ้า ประปา และภาษี
  3. เร่งปรับปรุงทัศนียภาพ และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อการกระจายรายได้


อนึ่ง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม มาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก จำนวน 106 แห่ง โดยสมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ ธปท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
The official website of Tourism Authority of Thailand
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University