ททท. รับสมัครผู้ประกอบการโรงแรมที่พักเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 2,010 /
  • 24 มีนาคม 2566

การท่องเที่ยวเที่ยวแห้งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สมัครเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม????

ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม cf-hotels  คำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมของโรงแรม✨️

♦️สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 30 เมษายน 2566

♦️สมัครได้ที่ eform.tourismthailand.org/public/cf-hotel


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]