CF-Hotels ออกงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2023

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 245 /
  • 7 มิถุนายน 2566


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ยังคงเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยปี 2566 โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับห่วงโซ่อุปทาน (Shape Supply ) และเร่งสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดต่างประเทศ จึงกำหนดจัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย จัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2023 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -  2 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อตอกย้ำแคมเปญ “Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters” ชูสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยอย่าง Soft Power ส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Travel) พร้อมนำเสนอ CF-Hotels แพลตฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลและคำนวณค่าการปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวของโรงแรมที่พักในโซน Travel Tech เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดต่างประเทศ


งาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2023 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -  2 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งงาน TTM+ ถือเป็นงานส่งเสริมการขายลักษณะ B2B ด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยกับผู้ประกอบการนำเที่ยวจากต่างประเทศทั่วโลก อันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจในระดับสากลแก่ภาคเอกชนไทย รวมทั้งเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวจากต่างประเทศทดลองสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนำเสนอกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน TTM+ 2023 ครั้งนี้ ททท. นำเสนอแนวคิดการจัดงานให้สอดคล้องกับแคมเปญ“Visit Thailand Year 2023 :  Amazing New Chapters” ผ่านความพิเศษของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอย่าง Soft Power : 5F ได้แก่  Food Festival Film Fight และ Fashion ควบคู่กับการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มมูลค่าและพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ก้าวสู่ Smart Tourism อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Travel) แก่นักท่องเที่ยว โดย ททท. คาดว่า TTM+2023 จะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 850 ราย ประกอบด้วยผู้ซื้อ (Buyers) ได้แก่ ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวกว่า 350 รายจาก 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งตลาดหลักอย่าง ยุโรป อาเซียน เอเชียตะวันออก อเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงขยายไปยังกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ เช่น ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และแอฟริกาใต้ ขณะที่ผู้ขาย (Sellers) 400 ราย เป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งจากเมืองหลักและเมืองรอง รวมถึงสื่อมวลชนจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 ราย เพื่อร่วมเผยแพร่การจัดงาน TTM+2023 และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ภายในงาน TTM+ 2023 ประกอบด้วย กิจกรรมเจรจาธุรกิจ กิจกรรม Thailand Product Update ฉายภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทย และ TTM Talk ซึ่งเป็นการพูดคุยเสวนาถึงอนาคตการท่องเที่ยวไทย ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Sustainable Technology, Digital Technology for Tourism Industry กิจกรรม Networking Lunch และการอัปเดตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS ) จากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค

ไม่เพียงเท่านั้น ททท. ยังได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว Pre-Post Tour สำหรับ Buyers และสื่อมวลชนต่างประเทศ ประกอบด้วย กิจกรรม Pre-Tour 3 เส้นทาง ในวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2566 นำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี และกิจกรรม Post-Tour จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ 1) เชียงใหม่ 2) นครราชสีมา (เขาใหญ่) – ปราจีนบุรี 3) เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)  4) นครศรีธรรมราช 5) สมุทรสงคราม - กาญจนบุรี 6) ชลบุรี – ระยอง ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ 5 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยแต่ละเส้นทางท่องเที่ยวได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับการส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2566 ภายใต้แนวคิด Meaningful Travel เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และการเสริมสร้างประสบการณ์ (Experience Based) ผ่าน Soft Power of Thailand

ทั้งนี้ งาน TTM+ 2023 ยังให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและมุ่งสู่การสร้างความยั่งยืน โดยส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่คำนึงถึงการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  การออกแบบใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการตกแต่งคูหาในงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรม Pre-Tour และ  Post-Tour ภายใต้แนวคิดลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.