CF-Hotels เครื่องมือเก็บข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 253 /
  • 24 กรกฎาคม 2566


ราวปี 2 ปีที่ผ่านมา นักเดินทางหลายท่านคงคุ้นเคย-คุุ้นหูกับโรงแรมแนวคิดยั่งยืน (Sustainability) กันอยู่บ้าง บางท่านก็ใช้เกณฑ์ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่จะเลือกพักผ่อนกับโรงแรมนั้น ๆ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็นำแนวคิดความยั่งยืนมาปรับและประยุกต์ใช้กับกิจการของตนเช่นกัน

            ‘ความยั่งยืน’ ไม่ได้เป็นเพียงกระแส หรือจุดขาย แต่เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจควรต้องทำ ซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็ให้ความสำคัญกับ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) โดยร่วมมือกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า CF-Hotels หรือ ฐานข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมออนไลน์ คล้าย ๆ เพื่อนที่คอยให้คำแนะนำโดยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจะมีฐานข้อมูลกลางในรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการเก็บข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยยึดการคำนวณขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นหลัก พร้อมแสดงผลให้เข้าใจง่าย ผู้ใช้งานสามารถแนบไฟล์หลักฐานได้เพื่อความสะดวกต่อการเรียกดูในอนาคต

 

How to Sustainable

หลักการทำงานของแพลตฟอร์มถูกออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมให้ใช้งานง่ายโดยตัวแพลตฟอร์มทำหน้าที่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ตั้งแต่พลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน สารทำความเย็น และอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำมาคำนวณค่าก๊าซเรือนกระจกที่โรงแรมปล่อยออกมาในแต่ละกิจกรรม

นอกจากการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงแรมแล้วนั้น โรงแรมสามารถเก็บข้อมูล  กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดการใช้พลังงาน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เอง การลดของเสีย การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล การนำขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น เพื่อให้โรงแรมมีเป้าหมายและดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หากว่ากันง่าย ๆ ในฐานะบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมออนไลน์ มีหลักการเดียวกับบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเอง ข้อดี คือ เมื่อผู้ประกอบการทราบว่า ในแต่ละเดือนโรงแรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่ พลังงานส่วนไหนที่ถูกใช้งานเป็นจำนวนมาก และเมื่อรู้แหล่งที่มาของการเกิดก๊าซเรือนกระจก โรงแรมก็จะปรับลดการใช้พลังงานได้อย่างถูกจุด ผ่านการวางแผนดำเนินงานลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 

Sustainable Tourism to Net Zero

อีกมุมหนึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มองว่า ‘โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม’ จำเป็นต่อการขยายตลาดและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เพราะฉะนั้นแล้ว ททท. จึงมีแผนสนับสนุนธุรกิจโรงแรมที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม CF-Hotels

ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารโรงแรมที่มีเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงนักท่องเที่ยว

อีกหนึ่งข้อสำคัญ ถ้าหากผู้ประกอบการโรงแรมมีการใช้บัญชีรายการสิ่งแวดล้อมออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเปรียบได้กับการหมั่นจดรายรับรายจ่ายของตน ย่อมก่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเริ่มระมัดระวังการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นอย่างแน่นอน อีกทั้งยังเป็นการร่วมด้วยช่วยกันเตรียมฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกโรงแรมเข้าใกล้การเป็น Net Zero (การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) ให้ได้มากที่สุด ในฐานะ ‘เครื่องมือช่วยวางแผนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสู่การเป็น Net Zero ในอนาคต’

นอกจากแพลตฟอร์ม CF-Hotels จะเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการสู่แนวคิดความยั่งยืนแล้ว ตัวเลขจากการใช้เครื่องมือนี้ยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทำให้เกิดการลดต้นทุนในอนาคต รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ให้กับโรงแรมในแง่ของการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยติดอาวุธให้ผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่ ‘การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’ อย่างสง่างาม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.