ชวนเปิดมุมมองใหม่ในเรื่องอาหารที่หลายท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน ใน “EP.72 เปลี่ยนของเหลือจากอาหาร... เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Food Waste to Food Innovation)” ♻

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 185 /
  • 14 กันยายน 2566

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่สนใจร่วมคุยสบาย บ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ชวนเปิดมุมมองใหม่ในเรื่องอาหารที่หลายท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อน ใน “EP.72 เปลี่ยนของเหลือจากอาหาร... เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Food Waste to Food Innovation)” ♻

.

มาใช้เวลา 2 ชั่วโมง ร่วมคิด ร่วมคุยถึงแนวทางการการสร้างนวัตกรรมจากของเหลือในการผลิตอาหาร เพื่อเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนให้โลกและสิ่งแวดล้อม ผ่าน Case Study ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่

✅ ระบบอาหารกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทย

✅ ความยั่งยืนกับระบบอาหาร และ ทิศทางเรื่องความยั่งยืนในประเทศไทย

✅ สถานการณ์ขยะอาหารในประเทศไทย

✅ แนวคิดและแนวทางการสร้างนวัตกรรมผลผลิตจากขยะอาหาร

.

???? 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

???? ลงทะเบียน https://www.ftpi.or.th/event/food-waste-to-food-innovation-ep72


ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.72 ตอน เปลี่ยนของเหลือจากอาหาร …. เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Food Waste to Food Innovation) วันที่ 22 ก.ย. 66

“อาหาร” ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ทว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตออกมาในโลกกลายเป็นขยะอาหารหรือประมาณ 1.6 พันล้านตันต่อปี  เนื่องจากไม่่สามารถนำมารับประทานได้   ผลกระทบจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือปรุงอาหาร ทำให้เกิดแนวคิดการสร้างความยั่งยืนจากการผลิตและบริโภคอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมจากวัตถุดิบและของเหลือจากกระบวนการผลิตหรือปรุงอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ครั้งนี้ ขอเชิญผู้บริหาร  ผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือใช้วัตถุดิบจากอาหารที่มีเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เจ้าของร้านอาหาร ผู้ที่คิดจะทำธุรกิจร้านอาหาร บุคคลทั่วไปที่มีความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม   ร่วมชวนคิด  ชวนคุย แนวทางการการสร้างนวัตกรรมจากของเหลือจากการผลิตอาหาร รวมทั้ง เข้าใจภาพรวมของการเชื่อมโยงความยั่งยืนและระบบอาหารในเบื้องต้น  เต็มอิ่ม  อัดแน่นสาระ ความรู้  2 ชั่วโมงเต็ม

กับประเด็นการพูดคุย

  1. ระบบอาหารกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทย
  2. ความยั่งยืนกับระบบอาหาร และ ทิศทางเรื่องความยั่งยืนในประเทศไทย
  3. สถานการณ์ขยะอาหารในประเทศไทย
  4. แนวคิดและแนวทางการสร้างนวัตกรรมผลผลิตจากขยะอาหาร
  5. Case Study ของต่างประเทศและในประเทศไทย

บรรยายและพูดคุยโดย

คุณธรัฐ หุ่นจำลอง  Co-founder wasteland  ที่ปรึกษาเรื่องความยั่งยืน

 

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณธนัญญา โทร 02 619 5500 ต่อ 426 มือถือ 089-394-9946

E-mail: [email protected]

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.