ประกาศรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม CF-HOTELS

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 361 /
  • 15 กันยายน 2566

CF-Hotels ขอประกาศรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม CF-HOTELS ที่ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการปล่อยและลดก๊าซเรือนกระจกทั้งนี้ ทีมงาน CF-HOTELS จะดำเนินการติดต่อกับผู้ประสานงานของแต่ละโรงแรมที่ให้ข้อมูลไว้ โดยสามารถคลิกลิ้งก์ด้านล่างเพื่อดูประกาศรายชื่อ

Click:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.