4 เมืองท่องเที่ยวไทยติด TOP 100 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโลก 2023 (Green Destinations Top 100 Stories)

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 624 /
  • 26 ตุลาคม 2566

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, คลองท่อม จ.กระบี่, ในเวียง จ.น่าน และเมืองเก่า จ.สุโขทัย 4 เมืองท่องเที่ยวไทย ติด TOP 100 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโลก 2023 (Green Destinations Top 100 Stories)

Green Destinations Top 100 Stories เป็นการจัดอันดับโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (Internation Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีที่ให้การยอมรับในระดับนานาชาติว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับคัดเลือกนี้จะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วโลกรวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารไปยังนักท่องเที่ยว มีผลให้เกิดการรับรู้ทางการตลาดได้อย่างกว้างขวาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาสู่ประเทศไทย


สำหรับเกณฑ์การตัดสินจะแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ด้วยกัน ได้แก่ Good Practice Story, Business & Marketing, Culture & Tradition, Environment & Climate, Government Reset & Recovery, Nature & Scenery และThriving Communities สำหรับในปี 2023 ประเทศไทยได้รับรางวัลถึง 4 แห่ง ที่สามารถติด TOP 100 ในหมวด Environment & Climate ได้แก่ 1.ในเวียง จ.น่าน 2.คลองท่อม จ.กระบี่ 3.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และหมวด Nature & Scenery ได้แก่ เมืองเก่า จ.สุโขทัย โดยเมืองที่ได้รับการประกาศนี้ได้รับการประกาศในระหว่างการประชุม Green Destinations 2023 ที่ประเทศเอสโตเนีย เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2023 โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 250 คนจากกว่า 40 ประเทศเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การประกาศผลครั้งนี้จะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนสำหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.