ขอเชิญชวนโรงแรมใน CF-Hotels สมัครเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus หรือ TTM+ 2024

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 279 /
  • 9 กุมภาพันธ์ 2567

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงแรมใน CF-Hotels สมัครเข้าร่วม งาน Thailand Travel Mart Plus หรือ TTM+ 2024 ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน กำหนดจัดงานวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ เขาหลัก จังหวัดพังงา เพื่อเป็นเวทีสำหรับเจรจาธุรกิจและนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากผู้ประกอบการในเมืองหลักและเมืองรองของประเทศไทยแก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวจากต่างประเทศและเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำธุรกิจในระดับสากลให้แก่ภาคเอกชนไทย

ในการนี้ ททท. ขอมอบสิทธิพิเศษให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ที่เป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการต่างๆของ ททท. ได้แก่  รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (TTA :Thailand Tourism Awards)  โครงการ  TAT STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating ) และ โครงการ CF-Hotels  โดยมีเงื่อนไข* ดังนี้

-    รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (TTA :Thailand Tourism Awards)  ได้รับส่วนลด 50ของค่าธรรมเนียม

-    โครงการ  TAT STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating ) และ โครงการ CF-Hotels ได้รับส่วนลด 10 ของค่าธรรมเนียม

*หมายเหตุ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย (Seller) สามารถเลือกใช้สิทธิ์เงื่อนไขการลดราคาที่มีมูลค่าสูงสุดได้
เพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้น

          ททท. จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานฯ ในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandtravelmartplus.com โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 9-22 กุมภาพันธ์ 2567 จะได้รับส่วนลดพิเศษค่าสมัคร 20% หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : info@thailandtravelmartplus.com หรือโทร. (+66) 2250 5500 ต่อ 1286 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.