ททท. แนะนำ CF-HOTELS ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 611 /
  • 29 กุมภาพันธ์ 2567

ด้วยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดให้มีโครงการสถานประกอบการสีเขียว (Green Office) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสถานประกอบการทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและสามารถดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดมลพิษที่เกิดจากสถานประกอบการทำให้เมืองหาดใหญ่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

โดยกำหนดจัดโครงการ " สถานประกอบการสีเขียว (Green Office) " วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล รวมทั้ง แขกผู้มีเกียรติหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน วิทยากร คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้มีผู้แทนจากสถานประกอบการ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 110 ราย ซึ่งมีการบรรยายจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ และจัดกิจกรรม Workshop ได้ทำกิจกรรมกลุ่มสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ พร้อมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนำเสนอแพลตฟอร์ม CF-HOTELS (www.cf-hotels.com) ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ใช้เป็นเครื่องมือในในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับโรงแรมกลายเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงแรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับให้ผู้ประกอบการโรงแรมใช้ข้อมูลในระบบจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสำหรับการยื่นขอรับมาตรฐานหรือการประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก  เพื่อสร้างคุณค่าและประสบการณ์การเข้าพักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยว 

สำหรับโรงแรมที่สนใจสามารถสมัครใช้แพลตฟอร์ม CF-HOTELS ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน สมัครใช้งานได้แล้วที่ www.cf-hotels.com/auth/register


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.