UN Global Compact Network เปิดรับสมัครโรงแรมเข้าเรียน หลักสูตร Better Hospitality Initiative

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 341 /
  • 19 มีนาคม 2567

ทีม Global Compact Network Thailand ขอเชิญชวนโรงแรมใน CF-Hotels เข้าเรียน "หลักสูตร Better Hospitality Initiative"  สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมในเครือข่าย CF-Hotels ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนการดำเนินธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับ 20 โรงแรมทั่วประเทศเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีผู้สอนในหลักสูตร จากองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกเป็นผู้ดำเนินการ แนะนำเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงแรม เช่น Earth Check, Expedia Group, Now, myClimate, Sustainable Hospitality Alliance, WT&TC และ InternationalFinance Corp& EDGE  เรียนในรูปแบบออนไลน์


ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน:  20 USD และฟรีสำหรับโรงแรมสมาชิกเครือข่าย  Global Compact Network Thailand


ระยะเวลาเรียน : 16 เมษายน-25 มิถุนายน 2567


โครงการ Better Hospitality Initiative (BHI) ดำเนินการโดย กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติเพื่อนำเครือข่ายท้องถิ่นไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(UN Global Compact Leading Local Networks for Sustainable Tourism)เป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจบริการมุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality)โดยการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพระหว่างผู้มีอำนาจตัดสินใจภาคธุรกิจบริการเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มพันธมิตรธุรกิจและกำหนดสิ่งจูงใจที่ชัดเจนให้กับบริษัทในการวางแผนและดำเนินการด้วยวิธีการที่เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอสิทธิประโยชน์และแผนงาน

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ BHI ในการเรียนรู้จากพันธมิตรและผู้ขับเคลื่อนตลาด เช่น EarthCheck EDGE, บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศในเครือธนาคารโลก, Expedia Group, องค์กรความริเริ่มว่าด้วยการจัดทำรายงานสากล (Global Reporting Initiative), It Must Be NOW, myclimate, โครงการริเริ่มเป้าหมายที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Target Initiative)พันธมิตรโรงแรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Hospitality Alliance) และ Tripadvisor

สิทธิประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ Better Hospitality Initiative (ฺBHI)

-        เรียนรู้วิธีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และรอยเท้านิเวศน์ (ecological footprint) จากบริษัทต่าง ๆ

-        สิทธิในการเข้าถึงวิธีการ เครื่องมือและกลไกทางการเงินต่าง ๆ ในการลดและรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

-        ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียนรู้จาก กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติเพื่อนำเครือข่ายท้องถิ่นไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

-        ได้รับบริการด้านการสื่อสารจาก กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติเพื่อนำเครือข่ายท้องถิ่นไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

-        โอกาสในการได้รับรางวัล Better Hospitality Award (BHA) และการสนับสนุนในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการหรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการโรงแรมทุกระดับที่สนใจ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครได้ที่ คลิก https://www.globalcompact.ch/bhi


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.