CF-Hotels จัดกิจกรรม Workshop: Carbon Footprint Hotels (CF-HOTELS) @Rayong

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 586 /
  • 25 มีนาคม 2567

     วันนี้ (25 มีนาคม 2567) งานส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Workshop: Carbon Footprint Hotels (CF-HOTELS) @Rayong ให้คำแนะนำการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับธุรกิจโรงแรมให้กับสมาคมโรงแรมจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม (ก๊าซเรือนกระจก) ให้ธุรกิจโรงแรมใส่ใจและดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมให้มีการเริ่มต้นการเก็บข้อมูลพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมให้โรงแรมร่วมดำเนินกิจกรรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับการให้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.