CF-Hotels จัดกิจกรรม Mini Workshop ร่วมกับกลุ่มโรงแรมเครือ SERENATA Hotels & Resort Group จ.กาญจนบุรี

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 530 /
  • 28 มีนาคม 2567

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CF-Hotels) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมด้านก๊าซเรือนกระจกของโรงแรม โดยให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถใช้คำนวณกิจกรรมภายในโรงแรมที่ปล่อยและลดก๊าซเรือนกระจก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 

ททท. ได้รับการประสานจากกลุ่มโรงแรม SERENATA Hotels & Resorts Group เข้ารับคำแนะนำแพลตฟอร์ม CF-Hotels และแนะนำการใช้งานให้กับโรงแรมในเครือ กำหนดจัดกิจกรรม CF-Hotels Mini Workshop @Kanchanaburi เพื่อให้คำแนะนำการใช้แพลตฟอร์ม CF-Hotels คำนวณการปล่อย-ลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมภายในโรงแรม ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ริเวอร์แควรีโซเทล โดยมีโรงแรมในเครือเข้าร่วม จำนวน 6 โรงแรม 

ทั้งนี้ ททท. คาดหวังว่าพนักงานโรงแรมจะมีความรู้และความเข้าใจในการเก็บข้อมูลมาคำนวณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโรงแรมทั้ง 3 ขอบเขต พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเข้าพักให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.