จุดเปลี่ยนการท่องเที่ยว...เพื่อความยั่งยืน

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 397 /
  • 23 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมงาน จุดเปลี่ยนการท่องเที่ยว...เพื่อความยั่งยืน
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Multidisciplinary Research Institute : MDRI, Chiang Mai University.