จุดเปลี่ยนการท่องเที่ยว...เพื่อความยั่งยืน

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 178 /
  • 23 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมงาน จุดเปลี่ยนการท่องเที่ยว...เพื่อความยั่งยืน
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
The official website of Tourism Authority of Thailand
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University