ปีนี้คุณกรอกข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน CF-Hotels แล้วรึยัง?

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 92 /
  • 8 กรกฎาคม 2567

ปีนี้คุณกรอกข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแพลตฟอร์ม CF-Hotels แล้วรึยัง?


สำหรับโรงแรมที่มีการเข้าใช้งานและอัพเดทข้อมูลการปล่อยและลดก๊าซเรือนกระจกของโรงแรมอย่างต่อเนื่อง จะได้รับการ Auditor จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือ MASCI มาสอบทานฐานข้อมูลที่ท่านกรอก ที่มีการอัพเดทข้อมูลปีล่าสุดและแนบหลักฐานประกอบ จำนวนจำกัดเพียงแค่ 30 โรงแรมแรกเท่านั้น อัพเดตก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน

 

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ททท. และหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันกำหนด และขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า


ตัวอย่างการกรอก

การกรอกการปล่อย: ใส่ข้อมูลตัวเลขพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
การกรอกการลด: ใส่ข้อมูลตัวเลขพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่),
The official website of Tourism Authority of Thailand
02-250-5500 ext. 2935-8 | [email protected]