ทิศทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่ หลังเปิดประเทศ Re-Image, Re-position & Re-start Chiang Mai Tourism

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ /
  • 175 /
  • 30 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมงานทิศทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่ หลังเปิดประเทศ Re-Image, Re-position & Re-start Chiang Mai Tourism  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรม Horizon Village & spa 

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3a7YyJxการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
The official website of Tourism Authority of Thailand
2021 Research Unit for Energy Economic and Ecological Management,
Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University